De informatie op deze website

IJntema heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is. IJntema aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van (het ontbreken van) de toegang tot de informatie en het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook. IJntema geeft ten aanzien van al hetgeen hiervoor is genoemd geen enkele garantie. IJntema behoudt zich het recht voor de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

Auteursrechten

IJntema behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor.

Toepasselijk recht

Op het gebruik (van informatie afkomstig) van deze website is Nederlands recht van toepassing.